Cung cấp bộ đồng hồ kiểm tra lưu lượng máy bơm cho VietSafe

Cung cấp bộ đồng hồ kiểm tra lưu lượng máy bơm cho VietSafe

  •   09/10/2019 11:26:00 AM
  •   Đã xem: 1265
Ngày 04/10/2019, Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ đã hoàn thành bàn giao Bộ đồng hồ kiểm tra lưu lượng máy bơm cho Công ty Cổ phần công nghệ an toàn Việt Nam (Vietsafe)
Cung cấp thiết bị Valve chặn dùng cho xăng dầu - Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đức Giang

Cung cấp thiết bị Valve chặn dùng cho xăng dầu - Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đức Giang

  •   30/07/2019 05:50:00 PM
  •   Đã xem: 838
Ngày 27/7/2019, cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ đã hoàn thành bàn giao thiết bị: Van chặn dùng cho xăng dầu theo Hợp đồng đã ký với Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đức Giang.