Các loại cảm biến nhiệt độ Thermocouple

Các loại cảm biến nhiệt độ Thermocouple

 22:20 02/09/2019

Các cảm biến thermocouple (T/C – cặp nhiệt điện – can nhiệt) được chia làm nhiều loại theo từng tiêu chí khác nhau. Mỗi loại có các thuộc tính riêng biệt cho từng ứng dụng và phương pháp lắp đặt.