Cung cấp bộ đồng hồ kiểm tra lưu lượng máy bơm cho VietSafe

Cung cấp bộ đồng hồ kiểm tra lưu lượng máy bơm cho VietSafe

 04:26 09/10/2019

Ngày 04/10/2019, Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ đã hoàn thành bàn giao Bộ đồng hồ kiểm tra lưu lượng máy bơm cho Công ty Cổ phần công nghệ an toàn Việt Nam (Vietsafe)
Relief valves - Hiểu biết và Ứng dụng

Relief valves - Hiểu biết và Ứng dụng

 22:42 09/08/2019

Relief valve (RV) là kiểu van thường đóng được dùng để điểu chỉnh hoặc giới hạn áp suất trong hệ thống đường ống hoặc trong bồn chứa, cũng như bảo vệ bơm và các thiết bị khác. Relief valve theo tiếng Việt có thể hiểu là van an toàn. Chức năng của van này là chỉ mở khi áp suất trong hệ thống tăng đột biến lớn hơn giá trị định mức, nhằm bảo vệ hệ thống không bị phá vỡ do quá tải.