• PUMP CONTROLLER - Design envelope integrated pumping system (IPS 4000)

 • Mã sản phẩm: IPS4000-3A+
 • Giá bán: Liên hệ
 • Design Envelope 4000integrated pumping system


- Chi phí lắp đặt thấp;
- Công nghệ cảm biến trên bo mạch để loại bỏ sự cần thiết của cảm biến bên ngoài và giảm chi phí lắp đặt liên quan;
- Khả năng tương thích với các hệ thống tự động hóa tòa nhà hiện có để dễ dàng cài đặt và thiết lập;
- Thiết lập dựa trên phần mềm trực quan để dễ dàng chạy thử;
- Chi phí vận hành thấp nhất;
- Nâng cao trình tự kiểm soát và kiểm soát vùng để khai thác lợi ích về năng lượng và hiệu suất chi phí vốn có trong các hệ thống bơm điều chỉnh tốc độ;
- Các thành phần logic đáng tin cậy chất lượng cao cho hiệu suất dài hạn.

 
 • Applications
  Multi-pump control for heated - or chilled - water system optimization in buildings
 • Description
  The Design Envelope Integrated Pumping System (IPS 4000) is an advanced multi-zone control that directly integrates with pumping units to optimize energy performance, system handling, and installation
 • Materials
  Enclosure, circuitry, software
 • Configuration
  Integrates seamlessly with Armstrong Design Envelope pumps in a headered configuration.
 • Performance range
  Up to 8 pumps, 16 zones (variable primary, secondary or tertiary) and 8 flow sensitive equipment (variable primary)
  IPS 4001w / IPS 4501w for up to 3 pumps, 3 zones and 3 flow sensitive equipment
  IPS 4002w / IPS 4502w for up to 4 pumps, 6 zones and 4 flow sensitive equipment
  IPS 4003w / IPS 4503w for up to 6 pumps, 12 zones and 6 flow sensitive equipment
  IPS 4004w / IPS 4504w for up to 8 pumps, 16 zones and 8 flow sensitive equipment
 • Power Range
  No limitations in system size and capacity
 • Size
  No limitations in system size

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật