Trạm biên áp 220kV Bảo Lâm, Cao Bằng

Dự án: Trạm biên áp 220kV Bảo Lâm, Cao Bằng

Công ty 3A+ được lựa chọn tham gia dự án với hạng mục cung cấp thiết bị, vận hành thử nghiệm hệ thống máy bơm phòng cháy chữa cháy của Trạm...
Xem thêm
cấp thiết bị xăng dầu cho tổng kho xăng dầu Đình Vũ

Dự án: Cung cấp thiết bị xăng dầu - Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ

3A+ được lựa chọn là nhà thầu cung cấp thiết bị xăng dầu cho Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình vũ
Xem thêm
Bơm PCCC - Trạm biến áp 220kV Lưu Xá

Dự án: Trạm biến áp 220kV Lưu Xá

Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ được lựa chọn là đơn vị cung cấp, vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy của Dự án xây dựng Trạm biến...
Xem thêm
Vertical multistage pump ECOGREEN NguyenXien

Dự án ECO GREEN CITY- Nguyễn Xiển

Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ được lựa chọn là đơn vị cung cấp hệ thống máy bơm nước cho Tòa nhà Eco Green - Nguyễn Xiển.
Xem thêm
KYOWA Factory HaiPhong

Dự án Nhà máy Kyowa Vietnam

Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ được tham gia dự án với vai trò là đơn vị cung cấp thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy của Nhà máy...
Xem thêm
ToanhaQH

Dự án Tòa nhà Quốc hội

Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ được tham gia dự án với vai trò là nhà cung cấp thiết bị, vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy hạng...
Xem thêm