Vanchuyen

Đầu tư thay thế và dự phòng sensor nhiệt độ cho dàn xuất Tổng kho xăng dầu Đức Giang

Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ được lựa chọn là đơn vị thực hiện Dự án: Đầu tư thay thế và dự phòng sensor nhiệt độ cho dàn xuất ...
Xem thêm
Dự án cung cấp van hồi lưu cho dàn xuất - Tổng kho xăng dầu Đức Giang

Dự án cung cấp van hồi lưu cho dàn xuất - Tổng kho xăng dầu Đức Giang

Căn cứ vào chất lượng các dự án đã thực hiện và chất lượng hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ được lựa chọn là đơn vị...
Xem thêm
thiết bị PCCC Nhà máy điện mặt trời Bình Nguyên - Quảng Ngãi

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Bình Nguyên - Quảng Ngãi

Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ tham gia dự án với vai trò là đơn vị cung cấp thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy của Nhà máy
Xem thêm
Thiết bị PCCC Trạm cắt 220kV Phước An tại Bình Định

Dự án: Trạm cắt 220kV Phước An tại Bình Định

Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ tham gia dự án với vai trò là đơn vị cung cấp thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy của Trạm
Xem thêm
NhamayOto Nissan KCN HoaKhanh DaNang

Dự án: Nhà máy lắp ráp ô tô TCIE Việt Nam

Công ty 3A+ tham gia dự án với vai trò là nhà cung cấp thiết bị hệ thống bơm PCCC cho Nhà máy
Xem thêm
SanbayNoiBai T1morong

Dự án nhà ga hành khách T1 mở rộng - Sân bay Nội Bài

Công ty 3A+ được tham gia dự án với vai trò là nhà cung cấp thiết bị hệ thống bơm PCCC cho Nhà gia hành khách T1 mở rộng của Sân bay Nội...
Xem thêm