• Dự án cung cấp máy bơm xăng dầu và các phụ kiện - Công ty Xăng dầu khu vực 1

Dự án cung cấp máy bơm xăng dầu và các phụ kiện - Công ty Xăng dầu khu vực 1

 • Chủ đầu tư :

  Công ty Xăng dầu khu vực I

 • Nhà thầu chính :

  Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+

 • Vị trí :

  Tổng kho Xăng dầu Đức Giang - Số 51, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

 • Hạng mục :

  Cung cấp máy bơm xăng dầu và các phụ kiện

 • Ngày hoàn thành :

  2019

Thông tin chi tiết

Căn cứ năng lực thực hiện các dự án và hồ sơ thầu, Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ được lựa chọn là đơn vị cung cấp hệ thống máy bơm xăng dầu và các phụ kiện cho Tổng kho Xăng dầu Đức Giang

Tổng kho Xăng dầu Đức Giang có sản lượng nhập, xuất, tồn chứa qua kho hàng năm hơn 1,5 triệu m3/tấn, hàng ngày, hoạt động giao, nhận hàng hóa tại Tổng kho luôn diễn ra tấp nập với khoảng trên 300 lượt phương tiện ô tô xitec ra, vào kho lấy hàng. Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ tự hào được lựa chọn là đơn vị cung cấp thiết bị máy bơm xăng dầu và các phụ kiện đảm bảo chất lượng và yêu cầu của Dự án do Công ty Xăng dầu Khu vực 1 làm chủ đầu tư, góp 1 phần nhỏ vào đảm bảo quá trình vận hành hoạt động của Tổng kho.